YÜKLEME KÖRÜĞÜ VE YÜKLEME RAMPASI

Yükleme Körüğü:

Yükleme körüğü endüstriyel ve ticari yapılarda, havaalanlarında, hipermarketlerde, ambarlarda, lojistik yapılarda araçlara yükleme ve boşaltma için kullanılır.
Yükleme körüğü malzemeyi ve insanları yükleme ve boşaltma esnasında yağmur, toz ve kardan etkilenmesini engeller.

Yükleme Rampası:

Yükleme rampası; yükleme aracı ile yükleme alanı arasında ayarlanabilir etkili bir yükleme materyalidir. Yükleme rampaları yükleme endüstrisinde kullanılır.
Yükleme rampası; araç kasası ile yükleme alanı arasında bir köprü oluşturur. Bu aralık, eşit yükseklikte ya da farklı yükseklikte olabilir. Her iki durumda da yükleme rampası her iki amaca da hizmet eder.