SANAYİ VE SEKSİYONEL KAPILAR

Alan kaplamayan kapı sistemi olan seksiyonel kapılar düşey açılır. Böylece kapının önünde ve arkasında yer tasarrufu sağlanır.
Seksiyonel Kapılar iç mekanda da yer kaplamazlar, çünkü kapı kanadı çatının altında tavana paralel olarak veya düşey olarak duvara konumlanır. Açıklığın arkasındaki bağlantı nedeniyle net geçiş alanından tam faydalanmak mümkündür. Böylece hasarlar pek oluşmamaktadır.