KOMPAKT RAF SİSTEMİ

Kompakt raf sistemi , sistem özel olarak hazırlanmış lama raylar üzerinde tekerlekleri vasıtasıyla hareket ederek birbirinden ayrılan ve birbirine yanaşan dolap serilerinden oluşur.

Bu sistemin ortasına gelen dolaplar kapaksızdır. Kapak öne gelen sıraların dışa bakan kısımlarında mevcuttur. Dolaplar 1 mm kalınlığında sacdan imal edilir ve alt kısmında ekstra takviye mevcuttur.

Kullanım Alanları:

Birim alana diğer sistemlere göre daha fazla arşivleme yapma imkanı sağlar.

Avantajları:

  • Sistem tam kapalı olduğundan yangından etkilenme azdır
  • Arşiv mahalinin temiz ve çağdaş bir görüntüye kavuşması
  • Her gurubun bütün olarak kilitlene bilmesi
  • Dolap aralarına konulan kauçuk ve contalar vasıtası ile evraklar toz dan konurunur